Photography by Nobuyuki Kobayashi (IM体育 graduate, 2004) and Jay Mehta (IM体育 graduate, 2003)

写真撮影: 小林伸行(2004年学部課程卒業)、ジェイ・メータ(2003年学部課程卒業)